ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มธ. ร่วมกับสกิลเลน (SkillLane) เปิดตัว TUXSA ปริญญาโทออนไลน์ส่งมอบทักษะแห่งอนาคต

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ SkillLane (สกิลเลน) บริษัท Online Learning Platform และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ประกาศเปิดตัว TUXSA (ทักษะ) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน นำร่องด้วยหลักสูตร"บริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation" (M.B.A. Business Innovation) และ "Data Science for Digital Business Transformation" (M.S. Digital Business Transformation) เริ่มเรียนเดือนสิงหาคม 2562 พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาโท "Applied AI" ในปีหน้า ขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้และทักษะแห่งอนาคตใหม่ ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ และไม่จำกัดไว้แค่นักศึกษาธรรมศาสตร์ ด้วยช่องทางการเรียนออนไลน์ที่สะดวกต่อการเรียนและต้นทุนที่ต่ำกว่าสำหรับผู้เรียน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้ทัดเทียมกับระดับสากล
          โดยมี (จากซ้าย) ดร. ศราวุธ แรมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายแผนวิจัยและการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม, รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี, ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ร่วมสนทนาภายใต้หัวข้อ The Debut of Online Master's Degree ในงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2019 เมื่อเร็ว ๆ นี้
          ผู้ที่สนใจหลักสูตร TUXSA (ทักษะ) ปริญญาโทออนไลน์สู่ทักษะแห่งอนาคต สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.SkillLane.com/TUXSA หรือ โทร.081 996 7150 หรือ Line: @SkillLane หรือ อีเมล info@SkillLane.com