ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม เสริมความรู้ “บริการอย่างไร…ให้ถูกใจวัยโจ๋”

          สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการ จัดอบรม "บริการอย่างไร...ให้ถูกใจวัยโจ๋"
          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ "บริการอย่างไร...ให้ถูกใจวัยโจ๋" โดยมี ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรสาวสวยมากความสามารถ "ครูพี่พี" อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และแชร์ประสบการณ์ด้านการบริการแบบถูกใจวัยโจ๋ ให้กับบุคลากรสำนักหอสมุด คณะและหน่วยงานต่างๆที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ ณ ห้อง Briefing Room อาคาร 11 สำนักหอสมุด ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัด กทม. ซึ่งจัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม