ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.เจ้าพระยาเปิดรับสมัคร 3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

          มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมกับซีพี ออลล์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการบัณฑิต พรีเมี่ยม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนควบคู่ปฏิบัติงานที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น เรียนจบแล้วมีงานทำ 100% บริการหอพักในมหาวิทยาลัยฟรี และได้รับทุนการศึกษาบางส่วนของซีพี ออลล์ พร้อมเปิดรับสมัครหลักสูตรพิเศษระดับปริญญาตรีเทียบโอนสำหรับคณะบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ และหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-245501 หรือ 0882862293