ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สุดเจ๋ง! เด็กดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ชนะเลิศ พร้อมสิทธิ์แข่งขันเวทีระดับโลก Adobe Certified Associate World Championship ประเทศสหรัฐอเมริกา

          นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Design Creator Competition 2019 พร้อมสิทธิ์ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก Adobe Certified Associate World Championship ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวคัทลียา ภู่เงิน นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Design Creator Competition 2019 โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และขอแสดงความยินดีกับ นายณสัมพล กรินรักษ์ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 6 จากการแข่งขันดังกล่าว ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจัดโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
          สำหรับเวที "Thailand Design Creator Competition" เป็นการแข่งขันทางด้านการออกแบบสำหรับเยาวชน จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ ผ่านการออกแบบผลงาน ด้วยชุดโปรแกรม Adobe โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิก ดีไซน์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ผลิตงานออกแบบ ทั้งทางด้านออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อดิจิทัลที่พบเห็นได้อย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน
          และเพื่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศได้ประจักษ์ถึงความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลกเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม "Adobe Certified Associate World Championship 2019" ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
          เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ,Illustrator พร้อมสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ "Adobe Certified Associate Certificate" เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร หรือใบปริญญาบัตร