ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้! บทเรียนในความมืด และ Dialogue in the dark นศ.ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม

          คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ บทเรียนในความมืด และ Dialogue in the dark ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ
          อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการนำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย SPU เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการ บทเรียนในความมืด และ Dialogue in the dark ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ ในครั้งนี้
          เพื่อเสริมทักษะและการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยต่างเห็นประโยชน์ และปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำเพราะมุ่งหวังในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา มุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ พร้อมนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาเล่าเรียน ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นแนวคิดต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพสำหรับชีวิตในอนาคตได้ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในชั้นสูงต่อไปด้วย
          อาจารย์นภนต์ กล่าวต่อว่า สำหรับการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ นักศึกษาได้ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ในการสมมุติตัวเองเป็นคนตาบอด แล้วใช้ชีวิตในโลกแห่งความมืด ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักศึกษา โดยที่ตนเองจะได้รับรู้ถึงการสื่อสาร ในโลกที่มองไม่เห็น โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ที่เขาจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นในอนาคต
          ส่วนตัวอาจารย์นั้นประทับใจตรงที่พี่ตะวันที่มาคอยดูแลพวกเรา เขาจะมีทัศนคติที่ดี ทำให้เราได้เรียนรู้ และเข้าใจในโลกของคนที่ตาบอด ซึ่งพี่ตะวันฝากบอกว่า..วันหนึ่งถ้าน้องๆเกิดท้อแท้ หรือสิ้นหวัง ให้มองถึงวันนี้ที่เข้ามาในนิทรรศการ "บทเรียนในความมืด" แล้วได้เห็นถึงความยากลำบากของพี่ๆที่ต้องต่อสู้ในการใช้ชีวิต ที่อยากลำบากขอให้น้องๆต่อสู้กับชีวิตของตนเองให้ได้ สุดท้ายนี้คงต้องขอขอบคุณนิทรรศการดีๆที่ช่วยเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา...