ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: GENGI GRAIN Contest 2019 สุดยอดเชฟขนมอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ

          ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายรูปกับผู้ชนะทีม Baked และรองชนะเลิศทีม Blueberry Crumble Muffin และ ทีมแมวหมีหมา ในการแข่งขันการพัฒนาสูตรขนมอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN Contest 2019 ได้รับเกียรติจาก ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ คุณกัลยกร เมฆวิไล นายกสมาคมเบเกอรี่ (ประเทศไทย) และ คุณนลัท จิรวีรกูล เป็นกรรมการตัดสิน โดยผู้ชนะได้รับโล่ห์รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท