ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: วี ฟิตเนส ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร “Science-Based Training For Runners (SBTR)”

          เมษยน เด่นเกรียงไกร ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ร่วมกับ อาจารย์ นายแพทย์ ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม MOU ในสัญญาความร่วมมือจัดหลักสูตรฝึกอบรม "Science-Based Training For Runners (SBTR)" เป็นระยะเวลา 3 ปี หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกสอนทางด้านการออกกำลังกาย ผู้แนะนำการฝึกสอนนักวิ่ง ผู้ที่รักและสนใจเกี่ยวกับการวิ่งเพื่อสุขภาพและการแข่งขันให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้องในการออกกำลังกายและการวิ่ง อาทิ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในนักวิ่ง, เท้าและวิธีการเลือกรองเท้าวิ่ง, สรีรวิทยากับการวิ่ง, การป้องกันและการรักษา ฟื้นฟู การบาดเจ็บในนักวิ่ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและฝึกทักษะให้นำไปปฎิบัติได้จริง หลังจบหลักสูตรผู้สมัครจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ We-Academy ผู้สนใจ...สามารถเข้าอบรมรุ่นแรกในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ วีฟิตเนส โซไซตี้ สาขาปิ่นเกล้า ค่าสมัครท่านละ 6,900 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 24 คน สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.wefitnesssociety.com