ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

เด็ก Film นิเทศฯ ม.ศรีปทุม โชว์ฝีมือ! กวาด 2 รางวัลประกวด “ถ่ายภาพสินค้าอาหารในสตูดิโอ

          ฝีมือดี! นักศึกษาจาก สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กวาด 2 รางวัล จากการประกวดความสามารถทางวิชาการ หัวข้อ "การถ่ายภาพสินค้าอาหารในสตูดิโอ"
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสคว้า 2 รางวัล จากการเข้าร่วมประกวดความสามารถทางวิชาการ หัวข้อ "การถ่ายภาพสินค้าอาหารในสตูดิโอ" รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ภาพสินค้าดอยคำ ประเภท "ภาพเดี่ยว" และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาพสินค้าดอยคำ ประเภท "ภาพรวม" จากผู้เข้าร่วมประกวด 11 สถาบันการศึกษา ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจัดโดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ UCTT สนับสนุนการแข่งขันโดย บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ บริษัท Nikon Thailand จำกัด