ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมฟัง เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน @ START YOUR WAY NEW S-CURVE

          วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับโครงการ START YOUR WAY NEW S-CURVE โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 579 1111 ต่อ 1518