ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม MOU ร่วมกับ รร.เซนต์คาเบรียล พัฒนาเยาวชนไทย

          ร่วมสร้างสรรค์เยาวชนพันธุ์ใหม่ในโลกยุคดิสรัพทีฟเทคโนโลยี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกพลังความร่วมมือพัฒนาการศึกษา การสนับสนุนด้านงานวิจัยและกิจกรรมสร้างโอกาสและศักยภาพของเยาวชนไทยเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและเศรษฐกิจ เสริมความแข็งแกร่งในอนาคตของประเทศ