ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย กับรางวัลข่าวพิราบน้อยทั้ง 2 รางวัล ทั้งรางวัลข่าวออนไลน์ชมเชย กับรางวัลข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

          สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่เรียน สายข่าว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปีนี้ มีนักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ได้รับรางวัล พิราบน้อย จำนวน 2 รางวัล ทั้งรางวัลข่าวออนไลน์ชมเชย กับรางวัลข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
          รางวัลชมเชย ข่าวฝึกปฏิบัติ 'ข่าวยานรก' ระบาดเทศกาลดนตรี เผยกระบวนการซื้อขายในไลน์กลุ่ม หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ซึ่งปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น)

รายชื่อนักศึกษา
          นายณัฐศักย์ วิชัยกุล
          นายภูริช จันทเลิศลักษณ์
          นางสาวปพัชญา วรอาจ
          นางสาวณัฐรดา ขุนนุช
          นายธนพล ติถีสวัสดิ์
          นางสาววรกานต์ สุขกระโทก
รางวัลชมเชย ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ข่าวคนอ้วน-เพศทางเลือกอยู่ยาก วินมอไซด์โขกค่าโดยสารเพิ่ม เว็บไซต์ Genzee มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายชื่อนักศึกษา
          นางสาวณัฐนิชา นวลแซว
          นางสาวกมลชนก ประธงศิลป์
          นางสาวซาปีนัส ชัยดา
          นางสาวติกาหรัง ธรรมบูลย์
          นายณัฐดนัย โกทันย์