ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

SPUC: ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับเชิญจากสปป.ลาว ให้เป็นวิทยากร เสวนา และเป็นที่ปรึกษาด้านการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรลาว-ไทย ในโรงพยาบาล

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับเชิญจากท่านดวงตา สะหมิงวงสา ผู้อำนวยรัฐวิสาหกิจการค้าสากล-ลาวบริการ เป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง "การใช้สมุนไพรเป็นยาและโอกาสการตลาดในโลกดิจิทัล" 
          ซึ่งหลังจากงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะได้รับงานในโครงการด้านจัดอบรม Smart Training และด้านการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างรายได้พัฒนาต่อยอดธุรกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป
          จากความสัมพันธ์ที่ดีและค่อนข้างแน่นแฟ้นต่อกัน ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศไทย จึงได้จัดทำ โครงการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ สมุนไพรลาว-ไทย แสดงสินค้าและจัดจำหน่ายในในโรงพยาบาล ของรัฐและเอกชน 10 แห่งทั่วสปป.ลาว อย่างยั่งยืนและถูกต้องตามกฎหมายผ่านทางรัฐวิสาหกิจการค้าสากลลาวบริการ โดยจัดงาน "Lao – Thai Healthy Herb Happy Life" ครั้งที่ 1 
          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นแหล่งจัดจำหน่ายสินค้าสมุนไพรทางเลือก ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักใน สปป.ลาว สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายโดยมีผู้ประกอบการด้านสมุนไพรไทย-ลาว กว่า 10 บูทชั้นนำ 19 บริษัท นำสินค้าคุณภาพและเป็นที่นิยมของคนลาวไปร่วมสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า เวียงจันทน์ (Crowne Plaza Vientiane) โดยมีนางสาวยานี ศรีมีชัย" อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาวเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้