ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ Start up Plus A.ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีจำนวน 16 ผู้ประกอบการ

          วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ Start up Plus A.ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรี โดยนายรุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"Start-up สร้างธุรกิจของฝากของที่ระลึกเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการบิน" (Start-up Plus A) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน และธุรกิจกลุ่มของฝากของที่ระลึกในพื้นที่ EEC มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 16 ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี