ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

วางแผนชีวิต พิชิตเงินล้านกับ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สนุกกับมืออาชีพ

          สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดบรรยายพิเศษ วางแผนชีวิต พิชิตเงินล้าน กับบริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาจารี สนใจยุทธ (ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกองทุน มากกว่า 10 ปี) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ซึ่งดำเนินธุรกิจในการให้บริการทางด้านผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุนอย่างมีคุณภาพทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ,ค้าหลักทรัพย์, ที่ปรึกษาการลงทุน, จัดจำหน่ายหลักทรัพย์, บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน
          ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ร่วมให้คำแนะนำกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ทางด้านบริการด้านการออมหุ้นและกองทุนที่ไว้วางใจได้ ตลอดจนการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อที่จะสนับสนุนการขยายตลาดและการเติบโตควบคู่ไปกับความสำเร็จขององค์กร วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 2 ชั้น 6 อาคาร 72 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี