ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรี โชว์สุดยอด 2 ผลงานจากคณะนิเทศและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ในงาน “การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1”

          ดร.วีณา คงพิษ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผศ.ดร.ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ในงาน "การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2562 ร่วมกับศิลปินในประเทศ และต่างประเทศกว่าร้อยผลงาน โดยผลงานของดร.วีณา คงพิษ ร่วมส่งผลงานในชื่อภาพ สื่อสามมิติเสมือนจริงพระอารามหลวง วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ประเภทผลงาน สื่อความเป็นจริงเสมือนและผลงานของผศ.ดร.ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ ในชื่อภาพสานศิลป์ไทย ใส่แอนิเมชั่น ประเภทผลงาน สื่อวีดิทัศน์ (VDO Media) ณ อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์