ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สาธิตกรุงเทพธนฯ จัดโครงการค่ายวิชาการ สร้างทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผู้อื่น

          โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการค่ายวิชาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Multiple Intelligences Smart And Smile Camp) ระหว่างวันที่ 11 มี.ค.-5 เม.ย. 2562 เพื่อส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาการสาขาต่างๆ สร้างทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ รับสมัครแล้ววันนี้ จำนวนจำกัดเพียง 30-40 คนเท่านั้น
          "รองเบิร์ด" ผศ.ภคนันท์ ใจงาม หัวหน้าโครงการ อิงลิช โปรแกรม (English Program) กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เตรียมจัดโครงการค่ายวิชาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Multiple Intelligences Smart And Smile Camp) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 มี.ค.-5 เม.ย. 2562 
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาการสาขาต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระแบบบูรณาการ พร้อมเน้นการเรียนรู้แบบ Stem หรือ การเรียนปนเล่น (play and learn) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถเรียนได้อย่างสนุกเพื่อพัฒนาสมองในทุกๆ ด้าน
          การจัดโครงการค่ายวิชาการในครั้งนี้ เราจะเน้นการพัฒนาสมองทุกด้าน ผ่านกิจกรรมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการแสดงออก เติมเต็มศักยภาพของเด็กๆ อย่างเต็มที่ตามวัย ผ่านกิจกรรมเด่นๆ ได้แก่ Science for kids (ดุ๊กดิ๊กดักแด้), Creative thinking, garden in the bottle, Sea world , Math battle, advanced English, พิธีกรรุ่นจิ๋ว, BTD Sports Day เป็นต้น เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โดยจะรับสมัครจำนวนจำกัดเพียงแค่ 30-40 คน เท่านั้น
          สำหรับความคาดหวังในครั้งนี้คือ เราต้องการที่จะให้นักเรียน ได้รับความรู้ความสนุกสนาน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เปิดโลกกว้าง ค้นพบศักยภาพของตนเองและมีความสุข ในการเรียนร่วมกับผู้อื่นนั่นเอง
การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555หรือ www.satitbtu.ac.th