ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

           สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562 และหลักสูตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการบินพลเรือน