ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.อ.ตรัง จับมือ บ.วู้ดเวอร์ค จำกัด จัดแข่งฟุตบอลยุวชน 7 คน Woodwork & PSU Trang Mini-Football Tournament ปีที่ 2

           รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมตัวแทนคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน 7 คน รุ่น U10 และ U12 และการแข่งขันเดาะฟุตบอล Woodwork & PSU Trang Mini-Football Tournament 2nd เข้าพบผู้บริหารบริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิถี สุพิทักษ์ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด และคุณสมบูรณ์ ลีลาชุติพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และการแข่งขันเดาะฟุตบอลฯ ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 และ อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ณ สนามฟุตบอลศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
          โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน 7 คน รุ่น U10 และ U12 และการแข่งขันเดาะฟุตบอล Woodwork & PSU Trang Mini-Football Tournament 2nd เป็นความร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงทักษะและความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการเล่น กีฬาฟุตบอลไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ไปพร้อมกับการจัดการกีฬาฟุตบอลในระดับท้องถิ่น และภูมิภาคให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ที่สนใจกีฬาฟุตบอลในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาคใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
          โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน 7 คน รุ่น U10 และ U12 และการแข่งขันเดาะฟุตบอล Woodwork & PSU Trang Mini-Football Tournament 2nd ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2562 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท โดยเงินรางวัลฟุตบอล 7 คน รุ่น U10 และ U12 ชิงรางวัล ชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล เงินสด 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล เงินสด 10,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินสด 3,000 บาท นักเตะยอดเยี่ยม เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ทั้ง 2 รุ่น ส่วนการแข่งขันเดาะบอล U10 และ U12 รางวัลชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
          ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมโครงการดังกล่าว มีค่าสมัครฟุบอล 7 คน ทีมละ 3,000 บาท ส่วนการแข่งขันเดาะฟุตบอล ค่าสมัครคนละ 300 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ รับสมัครจำนวนจำกัด รุ่นละ 32 ทีม เท่านั้น ติดต่อและสมัครได้ที่ อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์ โทร. 08 6970 9042 และ อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ โทร. 08 0139 9410 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ค WoodWork&PSU โดยค้นหาจากชื่อ @WOODWORKANDPSU.