ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สจล. จับมือสวิสเซอร์แลนด์ เตรียมเปิดหลักสูตรท่องเที่ยวและโรงแรม

           ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สจล. (ที่ 4 จากซ้าย) และนายเฮนริช ไมสเตอร์ ประธานสถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เตรียมเปิดหลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม นานาชาติ ตั้งเป้าผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการภาคบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคบริการที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

          คำบรรยายภาพจากซ้าย
          1. ดร.แอนโทนี่ เอิร์บ (Dr.Anthony Erb) ผู้อำนวยการฝ่ายการระหว่างประเทศและผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
          2. นายเฮนริช ไมสเตอร์ (Mr.Heinrich Meister) ประธานสถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
          3. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
          4. ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
          5.รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)