ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

          มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Laboratory learning: Engaging students in science with experiments and practical work"
          คณะครุศาสตร์ และ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Laboratory learning: Engaging students in science with experiments and practical work" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. Manjula D. Sharma ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ศึกษา ผลงานตีพิมพ์มากกว่า 100 งานวิจัย จาก School of Physics, University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย เดินทางมาเป็นวิทยากรหลัก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการการบริหารจัดการรูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด