ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผลงานเด็กอนุบาล

          ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานนิทรรศการและผลงานนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นอนุบาล-ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยเป็นการแสดงโครงงานการเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียนระดับอนุบาล ณ อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ให้น้องๆ ได้ลงมือทำ และสร้างกระบวนการหาคำตอบด้วยตัวเอง เพื่อฝึกทักษะ สำรวจ และเรียนรู้ สามารถสร้างความสุขกับการเรียนรู้ให้กับเด็กในระดับชั้นอนุบาลได้มากยิ่งขึ้น