ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

‘ครูเอิร์น’ นำจัดนิทรรศการและผลงานเด็กๆ สร้างความสุข พร้อมต่อยอดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

          โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดงานนิทรรศการและผลงานนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นอนุบาล-ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยเป็นการแสดงโครงงานการเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียนระดับอนุบาล ณ อาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
          ด้วยนโยบายหลักของ คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่มุ่งเน้นให้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี "เป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน" การให้น้องๆ ได้ลงมือทำ และสร้างกระบวนการหาคำตอบด้วยตัวเอง เพื่อฝึกทักษะ สำรวจ และเรียนรู้ สามารถสร้างความสุขกับการเรียนรู้ให้กับเด็กในระดับชั้นอนุบาลได้มากยิ่งขึ้น การจัดงานนิทรรศการและผลงานนักเรียน ก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้กับเด็กๆ ของ สาธิตกรุงเทพธนบุรี ในครั้งนี้
          กิจกรรม เริ่มต้นด้วย นางพรรณี กมลเลิศ รองผู้อำนวยการระดับอนุบาล กล่าวรายงาน จากนั้น คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงาน ก่อนที่จะนำ อาจารย์ ผู้ปกครอง และ นักเรียน เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียนที่เรียนรู้ผ่านโครงการ
เริ่มต้นจากเตรียมอนุบาล ห้อง 1 เป็นนิทรรศการและผลงานการเรียนรู้ เรื่อง "มะเขือเทศ", เตรียมอนุบาล ห้อง 2 เรื่อง "ข้าวโพด", อนุบาลปีที่ 1/1เรื่อง "ดอกบัวหลวง", อนุบาลปีที่ 1/2 เรื่อง "ไข่", อนุบาลปีที่ 2 เรื่อง "แตงโม" อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง "มะละกอ"
          กิจกรรมชิ้นนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ที่จะช่วยฝึกการทำงานให้น้องๆ มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก เห็นผลงาน ในครั้งนี้แล้วภูมิใจแทนคุณครูประจำชั้น และผู้ปกครองจริงๆ
          การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555หรือ www.satitbtu.ac.th