ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิคด๊านซ์

          สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิคด๊านซ์
นายอนุพัฒน์ เพชรอำไพ เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด ได้รับเกียรติจากกองการศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลาร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม "ขยับกาย สบาย ชีวี" การแข่งขันแอโรบิคด๊านซ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี