ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.หอการค้าไทย เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้สูงวัยหัวใจหนุ่มสาว Young at Heart รุ่นที่

หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้สูงวัยหัวใจหนุ่มสาว Young at Heart รุ่นที่ 1
          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเชิญผู้สนใจวัยเกษียณเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากการอบรมและกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมสันทนาการมากมาย เช่น การบริหารจัดการมรดก การบริหารจัดการการเงิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยอาหารและเครื่องอุปโภคในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมสัทนาการ เช่น การร้องเพลง ลีลาศ และการฝึกถ่ายภาพ selfie ตลอดจนการบรรยายธรรมะ
          ปิดโปรแกรมด้วยการพาเพลินเที่ยวสนุก ชิม อาหารอร่อยพร้อมด้วยมัคคุเทศก์ตลอดเส้นทาง
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0995469916 , 026976767 คุณยุวดี (คุณติ๋ม) ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย