ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จัด “Sasin Startup Business Incubator by SET (SSI)” ปี 2

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จัดโครงการ Sasin Startup Business Incubator by SET (SSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาบทบาทของคณาจารย์มหาวิทยาลัยในการสร้างสตาร์ทอัพและพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ของมหาวิทยาลัยในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมโครงการ SSI กว่า 200 คน จาก 54 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ