ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาการสร้างแบรนด์

          สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 15.30 ณ ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความเข้าใจในการสร้างตราสินค้า ด้วยเนื้อหาออนไลน์
          นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดเผยว่า ทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการสร้างคอนเทนต์เพื่อดึงดูดใจผู้อ่านจึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงจัดโครงการสัมมนาวิชาชีพในการทำ Content Online โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาติฉกาจ ไวกวี เจ้าของบริษัท ไวกวี จำกัด และเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ Truly มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งยังบอกเล่าถึงประสบการณ์การทำ Content Online ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "โฆษ CONTEN" ในวันและเวลาดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th หรือ โทร. 088-016-9039