ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: คณะโลจิสติกส์ ม. ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัล การประกวดการจัดเส้นทางโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

          นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ทีมรักษ์ชลบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดการจัดเส้นทางโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงานเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 4 กับผลงาน เปิดเส้นทางชมเสน่ห์วิถีบ้านตะเคียนเตี้ย ชมภูมิปัญญาชาวบ้านตลาดจีนชากแง้ว จังหวัดชลบุรี โดยประยุกต์แนวคิด Logistics 4.0และการบริหารโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ภายใต้การจัดการข้อมูล Big data analytics ผ่าน Application และทีม Combination คว้ารางวัลชมเชย อีกหนึ่งผลงาน กับผลงานคุ้งบางกระเจ้าผสมผสานเส้นทางท่องเที่ยว โดยประยุกต์ใช้แนวคิด Combined Transportation & Cost Analysis กับการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวสู่คุ้งบางกระเจ้าตามกลุ่มนักท่องเที่ยว