ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Aerodrome Inspection (ICAO STP 159/002/AGA/AIR INSP)

          พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aerodrome Inspection (ICAO STP159/002/AGA/AIR INSP) รุ่นที่1 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก Mr. Na In Kie และ Ms. Kim Eun Byul ผู้เชี่ยวชาญ ICAO จาก Incheon International Airport, ประเทศเกาหลีใต้ เป็นวิทยากร โดยมีการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 12 คน เป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)