ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

           สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย 
          กิริยา ท่วงท่า อิริยาบถ
          ทักษะการพูดและการสื่อสารภายใน-ภายนอกองค์กร
          มารยาทสากลในการติดต่อธุรกิจ
          มารยาทการรับประทานอาหารสากล
เพื่อบุคลิกภาพดี สร้างความประทับใจและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ
อบรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-15.00 น.
สถานที่อบรม Hotel Muse Bangkok(Langsuan)
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.นฤมล ชมโฉม โทร. 0 2160 1221 086 660 7969