ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มข.ลงนามMOUนำ Lesson StudyและOpen Approachร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

           ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา" (Partnership School Project) รุ่นที่ 2 ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานผู้สนับสนุน จำนวน 27 องค์กร ณ ตึกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานครฯ โดย ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม 
          สำหรับ "โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา" (Partnership School Project) รุ่นที่ 2 นี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 84 โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูแลโรงเรียนในโครงการจำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย
          1. โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น
          2. โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึ่งใคร่นุ่นท่าหิน จังหวัดขอนแก่น
          3. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ
          4. โรงเรียนบ้านโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ