ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ครบรอบ 33 ปี ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการฯ ครบรอบ 33 ปี ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย