ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การรวมตัวครั้งสำคัญของกลุ่มศิลปินเซรามิกระดับชั้นนำจาก 19 ประเทศในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน

          การรวมตัวครั้งสำคัญของกลุ่มศิลปินเซรามิกระดับชั้นนำจาก 19 ประเทศในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา: RAKU: สู่ถนนสายประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี 

          มหาวิทยาลัยจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา : RAKU : สู่ถนนสายประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี 10 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
          พบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของกลุ่มศิลปินเซรามิกระดับชั้นนำจาก 19 ประเทศในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา : RAKU : สู่ถนนสายประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี โดยศิลปินแต่ละท่านที่เข้าร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้นำผลงานสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาของตนเองมาร่วมกันจัดแสดง ณ ห้องแสดงนิทรรศการ Smart Art Gallery SU Phetchaburi อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 ซึ่งภายในห้องแสดงนิทรรศการนอกจากจัดแสดงผลงานเครื่องเคลือบดินเผาของศิลปินทั้ง 19 ประเทศแล้วนั้น ยังได้นำผลงานเครื่องเคลือบดินเผาอันทรงคุณค่าของศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักด์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) ประจำปี 2557 และผู้วางรากฐานก่อตั้งภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ เป็นแห่งแรก มาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย
          นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จะ มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรมโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จาก 14 คณะวิชา ร่วม "กิจกรรมลงสีเครื่องเคลือบดินเผา" เพื่อนำมาติดตั้ง ณ แท่นฐานประติมากรรม วงเวียนอาคารบริหาร และเพื่อให้การปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสมบูรณ์แบบ จึงได้จัด "พิธีจุดเตาเผารากุ" ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร OTOP เป็นการประกาศให้ทราบว่า ณ ขณะนี้ จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการนำผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปินจาก 19 ประเทศ เข้าสู่กระบวนการ "เผารากุ"
          หลังจากที่ผลงานทุกชิ้นที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นโดยมีแนวคิดที่หลากหลาย เข้าสู่เตาเผารากุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังได้นำผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาดังกล่าวมารวบรวมจัดแสดง "นิทรรศการผลงานเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี"