ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มข. ผนึก KBank เสริมแกร่ง นศ. ปั้นนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่

          รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นและธนาคารกสิกรไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำธุรกิจออนไลน์ การบริหารจัดการทางการเงิน หรือระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้ก้าวไปเป็นนักบริหารธุรกิจ นักบัญชี และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ปัจจุบันเป็นยุค 4.0 เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสำคัญ นักธุรกิจเปลี่ยนโฉมใหม่หันมาพึ่งพาโลกออนไลน์ ทำให้สามารถประกอบธุรกิจเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา ที่สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่เรียนในมหาวิทยาลัย ดำเนินกิจการผ่านบริการบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะขายสินค้าบนเว็บไซต์หรือบนโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุค ไลน์ หรือการนำสินค้าไปโพสต์ไว้กับเว็บที่ให้บริการลงโฆษณาฟรี
"เพื่อที่จะดำเนินการตามกรอบให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดเราจึงได้หาเครือข่ายที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อเข้ามาเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้าง ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นคงจึงได้ชักชวน ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทางการเงิน และที่สำคัญการทำระบบธุรกิจออนไลน์ ตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ธนาคารกสิกรไทย เป็นสถาบันการเงินแรกๆ ของประเทศไทยที่นำเอาระบบธุรกรรมออนไลน์มาใช้ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำระบบออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจหรือธุรกรรมการเงินต่างๆ โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้าง สนับสนุน รวมไปถึงการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาที่กำลังประกอบธุรกิจออนไลน์อยู่ หรือกำลังจะก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ในอนาคต ทั้งในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์ การบริหารจัดการทางการเงิน หรือระบบการบริหารจัดการต่างๆ จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศักยภาพและสามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ และก้าวไปเป็นนักบริหารธุรกิจ นักบัญชี และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับชาติและนานาชาติต่อไป" คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวเพิ่มเติม