ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ส่งมอบความสุข! สวัสดีปีใหม่ ประธานที่ปรึกษา บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

          อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์อภิชญา พิภวากร เป็นผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ แก่ คุณสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ห้องรับรอง บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้