ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.หอการค้าไทย ขอเชิญอบรมการประกอบการอาหารเพื่อการตลาดลุ่มน้ำโขง

          โครงการหลักสูตรระยะสั้น:
          โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการทำตลาดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
          จัดโดย
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          เวลา: วันเสาร์ที่ 2, 9, 23 และ-30 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 4 วัน
          สถานที่: ห้อง IDE Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          ****** ด่วน รับจำนวนจำกัด***************
          เหมาะสำหรับผู้สนใจสร้างความยั่งยืนในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

          หลังจากจบคอร์ส จะมี Field trip ไปยัง 1 ประเทศ ใน CLMV (*ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
          ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท*
          ชำระค่าลงทะเบียน โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวิภาวดีรังสิต 2 (หอการค้า)
          เลขที่บัญชี 671-2-06600-6
          ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
          ลงทะเบียนได้ทาง : https://goo.gl/forms/ZyW7CUdYsQET19qK2

          ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่: apinya_cha@utcc.ac.th

          สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 0-2697-6521, ผศ.อภิญญา โทร 081-838-7382