ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ราชมงคลพระนคร ชวนอบรมสร้างอาชีพด้านคหกรรมฯ

          เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ผู้สนใจนำไปสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ เสื้ออย่างง่ายสไตล์ผ้าไทย กระโปรงสมัยนิยม การแกะสลักเพื่อการจัดตกแต่ง เบเกอรี่ (เพื่ออาชีพ) อาหารทำง่าย อาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารคาวและหวานยุโรป ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เชียวชาญจากวิชาชีพมาร่วมให้ความรู้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช) ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านระบบออนไลน์https://goo.gl/forms/TU8bL2whSFzf3Al73 หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-665- 3888 ต่อ 5229