ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

งานแสดงแฟชั่นโชว์ที่นักออกแบบไม่ควรพลาด กับการแสดงผลงานแฟชั่นสุดอลังของเหล่านักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

          Business Networking Event by GSB
          ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
          ณ ห้องฟังก์ชั่นรูมชั้น 4 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ(TCDC)
          17.00 - 17.15 น. พิธีเปิดงานด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ของผู้ประกอบการ TCDC ที่แสดงผลงานใน BKKDW 2019
          17.15 - 18.45 น. Business Pitch (โดยธนาคารออมสิน)
          18.45 - 19.00 น. Networking Game เกมส์สร้างเครือข่าย
          19.00 - 19.30 น. Bangkok University Fashion Show
          19.30 - 19.45 น. Networking Game เกมส์สร้างเครือข่าย
          19.45 - 20.15 น. Raffle Institute Fashion Show
          20.15 - 21.00 น. Networking Party