ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคม “แบ่งปันความรู้ด้าน เทคโนโลยีถ่ายภาพดิจิทัล

          รองศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้าประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสาขาออกแบบสื่อสาร และให้ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีถ่ายภาพดิจิทัล แก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยมีทีมงานจาก บริษัท Canon Thailand ร่วมสนับสนุน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562