ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: คณะกรรมการส่งเสริมฯ ราชภัฏโคราช มอบทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีและฐานะยากจน

          คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 1/2562 และจัดประชุมร่วม เพื่อวางแผนงาน แสง สี เสียง ในงานย่าโม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 โดยมี พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดเลือก รวม 160,000 บาทการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นจากการที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดโครงการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งทุนการศึกษาที่นำมามอบให้แก่นักศึกษาในปีนี้ ได้มาจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีฐานะยากจน พร้อมทั้งมีความพฤติกรรมดี เรียนดี และมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาให้คุ้มค่า อีกทั้งนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป