ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พีบีไอซี มธ. จัดอบรม อินเดีย 360 องศา

          วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้เรื่องอินเดียอย่างรอบด้าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเชิงปฏิบัติการ "อินเดีย 360 องศา เพื่ออนาคตไทย" รุ่นที่ 1 ในรูปแบบการบรรยายที่น่าสนใจโดยกีรตยาจารย์ และนักวิชาการด้านอินเดียศึกษาชั้นนำของเมืองไทย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเดียอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการบรรยายจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้อง PBIC 210 – 211 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pbic.tu.ac.th สอบถามโทร. 0-2613-3720 หรือ facebook.com/PBIC.TU