ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

InnovBiz 2019: Mission Impossible for Better Life, Better Society

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรปริญญาตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ งาน InnovBiz 2019: Mission Impossible for Better Life, Better Society ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและนำเสนอไอเดีย นวัตกรรมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
          ผลประกาศรางวัลจากงาน Innovbiz 2019
          รางวัล Best Innovation - ทีม Handican ผลงานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรปริญญาตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ซึ่งมีแนวคิดการจัดหางานให้กับผู้พิการ
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ทีม Traindee : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล ไปกับนักศึกษาฝึกงาน
          รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 - ทีม My Gain : นวัตกรรมเพื่อบรรเทาอาการปวดไมเกรนโดยไม่ใช้ยา ภายใน 15 นาที โดยควบคุมอุปกรณ์ผ่านสมาร์ทโฟน
          รางวัล Popular Vote - ทีม Nightingale : นวัตกรรมการตรวจจับการนอน เพื่อช่วยให้คุณตื่นนอนได้อย่างสดชื่นในทุก ๆ เช้า ผ่านสมาร์ทโฟน