ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ราชมงคลพระนคร ผุดกิจกรรมสร้างสรรค์ “วาเลนไทน์หัวใจไทย”

          รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เปิดเผยว่า ทุกๆ ปี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ตรงกับวันวาเลนไทน์ ซึ่งหลายคนมักจะเลือกซื้อดอกไม้หรือของที่ระลึกเพื่อเป็นของขวัญ แต่ต้องพบกับราคาสินค้าที่มีราคาแพง โดยเฉพาะดอกกุหลาบสดที่มีราคาสูงขึ้นเท่าตัว ด้วยเหตุนี้ราชมงคลพระนครจึงจัดโครงการ จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด "วาเลนไทน์หัวใจไทย" ในวันที่1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ ศูนย์เทเวศร์ ราชมงคลพระนคร โดยมุ่งหวังเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและการทำของที่ระลึกแก่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลที่สนใจ นำไปเป็นของขวัญและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการอบรม ครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่คนในชุมชน โดยทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอน 6 วิชา (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้แก่ วุ้นแห่งความรัก, กล่องดอกไม้สื่อความรัก, น้ำพันซ์สมุนไพรสื่อรัก, เสื้อสื่อรัก, ถุงผ้าสื่อรัก และกล่องของขวัญสื่อรักถือเป็นสื่อแทนใจในวันวาเลนไทน์ที่ใกล้จะมาถึงนี้เป็นอย่างดี ในอนาคตกิจกรรมดีๆ ในรูปแบบนี้ยังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยให้ทำกิจกรรมดีๆ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือโทร.02-665-3777 ต่อ 6235