ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โครงการปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ปี 2562

          เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562
          พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์
          หลักสูตร 2 ปี
          เรียนนอกเวลาราชการ
          สอบถาม โทร 083-263-7593 (สอบถามได้ทุกวัน)

          #คณะมนุษยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #นิเทศศาสตร์ #สื่อสารมวลชน #เรียนต่อต่างประเทศ #ทุนการศึกษา #มก #ปริญญาโท #โปรโมชั่น #ราคาพิเศษ #เด็กเกษตร #เรียนต่อ #แนะนำ
          ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/masterofartsincai/videos/2225423431064968/
          ช่องทางติดต่อ https://www.facebook.com/masterofartsincai/