ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มจธ.โชว์เทคโนโลยี Blockchain ในงาน Digital Government Summit 2019

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมงาน Digital Government Summit 2019 จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย มจธ.ได้นำเทคโนโลยี Blockchain กับการรับรองเอกสารทางการศึกษาจัดแสดงภายในงาน ซึ่งเทคโนโลยี Blockchain เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม B.VER การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่ให้สถาบันการศึกษา หรือบริษัท/องค์กรต่างๆ สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษา หรือ Transcript ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยป้องกันการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา เพิ่มความปลอดภัย ให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
          พิธีเปิดงาน Digital Government Summit 2019 ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ร่วมงาน ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ รักษาแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์