ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: STC จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 62

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) นำโดยผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กลาง) ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ชุมชนวัดดีดวด และมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้โครงการ "กิจกรรมสร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม ประจำปี พ.ศ. 2562" เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ วัดดีดวด แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร