ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก!

          คุณแม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ. ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารจากองค์กรผู้สนับสนุนโครงการ ร่วมเปิดงานและต้อนรับนักเรียนมัธยมปลายจากทั่วประเทศ เข้าสู่ "แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า" ปีที่ 5 ที่จะจุดประกายความเป็นผู้ประกอบการของน้อง ๆ ด้วยหลักสูตรจาก MIT โดยทีมชนะเลิศ 4 ทีม จะได้รับรางวัลเงินตั้งต้นทำธุรกิจ ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกว่า 100 ทุน และปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ เพิ่ม "ทุน Startup IDE" สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อเพื่อเป็น Startup ในอนาคต และทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับรางวัลพิเศษไปทัศนศึกษายังประเทศญี่ปุ่น