ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

เอสซีจี จัดงานแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือในโครงการ “Smile Kids School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย”

          ด้วยเอสซีจี จะจัดงานแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือในโครงการ "Smile Kids School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย" ระบบความปลอดภัยสำหรับรถโรงเรียนอย่างครบวงจร ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และเอสซีจี โลจิสติกส์
          โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นร่วมลงนามและผู้แถลงข่าว ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ชั้น 2 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการ ดังนี้

          10.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน
          10.40 น. พิธีกรกล่าวเปิดงาน พร้อมเปิดวีดีโอแนะนำโครงการ
          10.50 น. พิธีมอบของที่ระลึกขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย
          11.00 น. พิธีลงนาม MOU โครงการ "Smile Kids School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย"
          11.20 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
          11.30 น. สื่อมวลชนร่วมชมบูธของ SCG พร้อมรับชมการสาธิตระบบ "รถโรงเรียนอัจฉริยะ" และตอบข้อสักถามสื่อมวลชน
          12.00 น. เสร็จสิ้นการแถลงข่าว