ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ทีแคส รอบ1 สมัครเรียนสวนสุนันทาทะลุเป้าที่รับ

          ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนักเรียนสมัครเข้าเรียน TCAS รอบแรก Profolio เกินเป้าหมายที่รับไว้ โดยยอดรับนักศึกษาทั้งหมดตั้งไว้ 7,495 คน มีผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครแล้วรวม 11,343 คน คณะยอดนิยม ได้แก่ คณะครุศาสตร์รับ 420 คน มีผู้สมัคร 3,384 คน (อัตราแข่งขัน 1:8) วิทยาลัยพยาบาลรับ 120 คน มีผู้สมัคร 869 คน (อัตราแข่งขัน 1:7) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับ 1,425 คน มีผู้สมัคร 2,215 คน (อัตราแข่งขัน 1:1.5) คณะวิทยาการจัดการรับ 1,235 คน มีผู้สมัคร 1,710 คน (อัตราแข่งขัน 1:1.4) นอกจากนี้คณะอื่นๆ ก็ทะลุเป้าหมายหรือเกือบใกล้เคียงกับเป้าหมายที่รับ
          อย่างไรก็ตามสำหรับ TCAS รอบแรก มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายรับไว้ 70% ส่วนที่เหลือจะเปิดรับใน TCAS รอบ 2-5 ต่อไป หากพลาดหวังใน TCAS รอบแรกขอให้นักเรียนและผู้สนใจติดต่อสมัครเรียนและหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด