ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

KASETSART MBA OPEN HOUSE 2018

          ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ MBA เข้าร่วมงาน KASETSART MBA OPEN HOUSE 2018 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย)
          วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.15 - 12.00 น.
          ณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคาร 1
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          สำรองที่นั่งเข้าฟัง https://goo.gl/3GAcmb
          หรือลงทะเบียนหน้างานได้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
          กิจกรรมบนเวที เวลา 10.00 - 12.00 น.

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
          โทร. 02-576-5355 ต่อ 1902-1905