ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรีร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ละครสั้นภาษาจีน ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

          อาจารย์ศิริลาภ เหลืองเจริญลาภ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ละครสั้นภาษาจีน ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร เขต 2 เข้าร่วมแข่งขันกว่า 40 โรงเรียน ณ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561